loader image

دپارتمان مهندسی پژوهش و بهینه سازی

خدمات

طراحی مفهومی،پایه و جزئی فرایندها و تجهیزات فرایندی بهینه سازی و توسعه فرآیندهای تولید از جمله:

 • حفظ و افزایش ظرفیت تولید و طراحی فرایندی
 • افزایش ضریب دسترسی تجهیزات
 • مدیریت هزینه های تولید و تعمیر و نگهداری
 • مدیریت انرژی، آب و محیط زیست
 • استقرار فناوری های سبز و انرژی های تجدید پذیر
 • مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها و تجهیزات
 • هوشمندسازی واحدهای صنعتی
 • اکتساب و توسعه دانش ساخت تجهیزات پیشرفته
 • ارائه راهکارهای نوآورانه در رفع چالش های فناورانه
 • تحقسق و توسعه در عملیات
 • ارائه راهکار به منظور خلق ثروت از پسماندهای صنعتی