دکتر امین خوشنویسان

دکتر امین خوشنویسان

مدیر عامل

فرتاک

سوابق تحصیلی

  • کارشناس مهندسی متالورژی- تولید فلزات غیر آهنی- دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس ارشد مهندسی مواد- استخراج فلزات- دانشگاه صنعتی شریف
  • دکترا مهندسی مواد- استخراج فلزات- دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

ردیف پست سازمانی محل خدمت تاریخ ایفای خدمت
1 مدیرعامل شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان از سال 97 تا کنون
2 مدیر دپارتمان نوآوري و تکنولوژي شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه از سال 94 تا 97
3 عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از سال 93 تا 96
4 مدیر پروژه کک سازي راور شرکت فرآیند نوآوري مواد از سال 90 تا 93
5 کارشناس ­ارشد شرکت فرآیند نوآوري مواد از سال 86 تا 90
6 رئیس هیات مدیره شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات از سال 83 تا 85

راه های تماس