دکتر سعید عدالتی

دکتر سعید عدالتی

عضو هیئت مدیره
فرتاک

سوابق تحصیلی

  • کارشناس مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
  • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
  • کارشناس ارشد مدیریت – تشکیلات و روشها
  • دکترا مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

سوابق اجرایی

ردیف پست سازمانی محل خدمت تاریخ ایفای خدمت
1 مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد بوتیای ایرانیان 1395 – تاکنون
2 مدیر هماهنگی امور شهرک های صنعتی و کارشناس ارشد مطالعات طرح­ های توسعه شرکت شهرک های صنعتی 1394 تا 1395
3 مشاور شرکت سوریا سامان 1394 تا 1395
4 مدیر سرمایه انسانی شرکت شهرک های صنعتی 1392 تا 1394
5 مدیر پروژه طراحی و ساخت نیروگاه خورشیدی شهرک های صنعتی شرکت شهرک های صنعتی 1391 تا 1392
6 مدیر برنامه ریزی و بودجه شرکت شهرک های صنعتی 1390 تا 1391
7 مدیر انرژی شرکت شهرک های صنعتی 1389 تا 1393
8 دبیر شورای مشاوران جوان استانداری کرمان 1389 تا 1391
9 مشاور شرکت مهندسی پیرامون پالای 1388 تا 1389
10 کارشناس ارشد فنی و مهندسی شرکت شهرک های صنعتی 1384 تا 1387
11 دبیر انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1382 تا 1384

راه های تماس