دکتر سید مصطفی سبزواری

دکتر سید مصطفی سبزواری

عضو هیئت مدیره
فرتاک

سوابق تحصیلی

  • کارشناس مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک-دانشگاه ایالتی ویچیتا-ایالت کانزاس-امریکا
  • دکترا مهندسی مکانیک – دانشگاه کنکوردیا، مونترال کانادا

سوابق اجرایی

ردیف پست سازمانی محل خدمت تاریخ ایفای خدمت
1 کارشناس کنترل پروژه دفتر برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی میدکو از 26/8/94 تا 1/1/95
2 کارشناس تکنولوژی و کنترل پروژه دفتر برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی میدکو از 1/1/95 تا 1/10/95
3 کارشناس مسوول امور فنی و تکنولوژی دفتر برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی میدکو از 1/10/95 تا کنون

راه های تماس