دکتر علیرضا ابراهیمی

دکتر علیرضا ابراهیمی

نائب رئیس هیئت مدیره

فرتاک

سوابق تحصیلی

  • کارشناس مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف
  • دکترا مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

ردیف پست سازمانی محل خدمت تاریخ ایفای خدمت
1 مدیر برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) از سال 94 تا کنون
2 مدیر پروژه سنگان شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه از سال 92 تا 94
3 مدیر پروژه شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه از سال 91 تا 92
4 مدیر گروه مکانیک شرکت توربو کمپروسور خاورمیانه از سال 88 تا 91
5 مدیر واحد ارتعاشات مکانیک شرکت پتروگاز خاورمیانه از سال 85 تا 88

راه های تماس