مهندس مهنا معتضد منجمی

مهندس مهنا معتضد منجمی

رئیس هیئت مدیره

فرتاک

سوابق تحصیلی

  •  کارشناس رشته مهندسی استخراج معدن از دانشکده فنی دانشگاه تهران  1369
  • کارشناس ارشد رشته مهندسی استخراج معدن از دانشکده فنی دانشگاه تهران 1373

سوابق اجرایی

ردیف پست سازمانی محل خدمت تاریخ ایفای خدمت
1 مدیرعامل شركت مهندسي معيار صنعت خاورميانه از فروردين 1394 تاكنون
2 مدير امور مهندسي و توسعه فناوري شركت مهندسي معيار صنعت خاورميانه 1389 تا فروردین 1394
3 کارشناس ارشد امورفنی اقتصادی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 1387 تا اسفند 1388
4 معاون اجرایی و فنی طرح طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس 1382 تا شهریور 1387
5 مدیر مهندسی فرآیند در معاونت معدنی و اکتشافی سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 1381 تا 1382
6 مهندس پروژه های مس شرکت ایران سوند(سودالا ایران) 1377 تا 1381
7 سرمهندس ناظر حفاری های روباز سد کارون 3 شرکت مهاب قدس 1376 تا 1377
8 مدیر پروژه های فنی و اقتصادی شرکت ایران نهشته 1371 تا 1376
9 مهندس پروژه شرکت مهندسین مشاور کاوشگران 1370 تا 1371
10 سرپرست اکتشاف کرومیت های فارس شرکت کانسارهای ایران 1369 تا 1370

راه های تماس