معرفی شرکت

شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان در راستای باور هلدینگ میدکو به نوآوری و پژوهش و بر مبنای مدل تحقیق و توسعه نوین، با تکیه بر دانش نخبگان و بهره‌مندی از تخصص خبرگان صنعت، آماده ارائه خدمات در حوزه های ذیل می‌باشد:

ارائه خدمات مهندسی مفهومی و پایه

بهینه‌سازی و توسعه فرآیندهای تولید

ارتقا برند و ثروت‌افزایی ذینفعان از طریق توسعه فناوری و نوآوری

ارائه خدمات راهبردی و آینده‌نگر

انجام مطالعات راهبردی منطبق بر فضای کسب و کار

حل مسائل از طریق نوآوری در کسب و کار فرآیند و محصول

ساختار شرکت

شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان، همواره تلاش دارد تا چشم انداز و ماموریت های خود را با هدف رشد و توسعه نوآوری های فرآیندی و فناوری محور در حوزه صنایع معدنی با بهره گیری حداکثری از توانمندی‌های موجود در این حوزه پایه ریزی کند. لذا به همین منظور تلاش دارد تا بتواند از جایگاه استراتژیک خود در هلدینگ میدکو بهره برده و با ایجاد هم افزایی و همگرایی میان توانمندی های موجود در شرکت های مختلف هلدینگ، مسیر را برای نهادینه سازی مدیریت نوآوری و رسیدن به توسعه پایدار در هلدینگ میدکو تسهیل نماید. ساختار کلی شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان متشکل از سه گروه «پژوهش و بهینه سازی»، «مطالعات راهبردی»، و «نوآوری و تجاری سازی» است و فعالیت های این سه گروه، مهمترین اهداف و راهبردهای شرکت را دنبال می‌کنند.

اعضای هیئت مدیره

مهندس مهنا معتضد منجمی

مهندس مهنا معتضد منجمی

رئیس هیئت مدیره
دکتر علیرضا ابراهیمی

دکتر علیرضا ابراهیمی

نائب رئیس هیئت مدیره
دکتر امین خوشنویسان

دکتر امین خوشنویسان

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
دکتر سید مصطفی سبزواری

دکتر سید مصطفی سبزواری

عضو هیئت مدیره
دکتر سعید عدالتی

دکتر سعید عدالتی

عضو هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مهندس مهنا معتضد منجمی

مهندس مهنا معتضد منجمی

رئیس هیئت مدیره
دکتر علیرضا ابراهیمی

دکتر علیرضا ابراهیمی

نائب رئیس هیئت مدیره
دکتر امین خوشنویسان

دکتر امین خوشنویسان

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
دکتر سید مصطفی سبزواری

دکتر سید مصطفی سبزواری

عضو هیئت مدیره
دکتر سعید عدالتی

دکتر سعید عدالتی

عضو هیئت مدیره